สรุปผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง และสำรวจโรคระบาดในผึ้งเลี้ยงเพื่อการบริโภคและส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2561