ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยท้องที่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 3 บ้านดอนสมบุรณ๋ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์