สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 17 มกราคม 2562