สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 18 มกราคม 2562