สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 19 มกราคม 2562