สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 20 มกราคม 2562