สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 21 มกราคม 2562