สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 22 มกราคม 2562