สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 23 มกราคม 2562