สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 24 มกราคม 2562