สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย วันที่ 26 มกราคม 2562