สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 2 (ระหว่างวันที่ 6 -12 มกราคา 2561)