งานนำเสนอ(PPT)เรื่อง แผนการเฝ้าระวังโรคเพื่อขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS)จาก OIE