เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคกาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก หรือ PPR ในแพะแกะ

เรียนปศุสัตว์เขต 1-9 

เรียนปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

เรียนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เรียนผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

แบบรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเชิงรุกโรคพีพีอาร์

แผ่น ปชส เฝ้าระวังทางอาการโรค PPR

คู่มือการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคพีพีอาร์