คู่มือการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน