แจ้งยืนยันยอดอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สคบ.