5312019 ๑๙๐๖๐๔ 0020

กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พบกับงาน "มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019" ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ


    เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา