เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

ประกาศเต็มรูปแบบ 5 ภาษา จากกรมปศุสัตว์ ตามด่านชายแดนและสนามบิน ห้ามนำเนื้อหมู หรือผลิตภัณฑ์ จากเนื้อหมูเข้าประเทศไทย ฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดี
 
#ป้องกันโรคASFเข้าประเทศ
#เนื้อหมูบริโภคได้ตามปรกติ
#โรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน
#กรมปศุสัตว์