เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

กรมปศุสัตว์จับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/706722