เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

800 ji9gkj5hg59ek7kbf6jac
อุบลราชธานี ชาวอุบลฯไม่ประมาท ร่วมสกัดโรคอัฟริกาในสุกรแพร่ระบาดจากจีน สู่ลาว ไม่ให้ข้ามโขงสู่ไทย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่เข้าสังเกตการณ์ตามเส้นทาง ที่คาดว่าอาจจะมีพาหะนำเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาระบาดประเทศของเราได้ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานจากรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นงานหลัก พร้อมทั้งเหล่าผู้นำชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆ ให้มีการตรวจตรากันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะตามจุดท่าข้ามแม่น้ำโขงต่างๆทั้งท่าข้ามประเพณีและจุดผ่านแดนถาวร ที่มีอยู่ ห้ามไม่ให้ผู้ใดนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตาม ทั้งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และในขณะนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรอาจจะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างโรคแอฟริกากับโรค อหิวาต์สุกร ซึ่งทั้งสองโรคนี้ ได้กำหนดขึ้น ให้เป็นโรคในพระราชบัญญัติสัตว์ พ.ศ.2558 หากพบโรคเกิดขึ้นในฟาร์มหรอท้องที่ใด  จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการที่ถูกกำหนดไว้  ซึ่งโรคดังกล่าว จะไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนในการใช้ป้องกัน สุกรที่ติดเชื้อ ก็จะมีอัตราในการตายสูง และเชื้อก็จะมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูง เช่นกัน นอกจากนี้ โรคดังกล่าว ยังสามารถติดต่อจากเห็บอ่อน  ซึ่งยังไม่พบในประเทศไทย สรุปคือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กับโรคอหิวาต์สุกร เป็นโรคต่างชนิดกัน

800 ac99i8jked8kae966e7dh800 ikgd8be8fkg878a6e5abi800 jgbci5c6ajgdb8a5bja8b