เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

“กฤษฎา” ยันเอาอยู่โรคระบาดอหิวาต์สุกรแพร่กระจายรอบไทย ชี้เฝ้าระวังทุกตารางนิ้ว ใช้แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ เตรียมพร้อมทุกด่าน เผยครม.ไฟเขียวงบกว่า148ล้านบาท

1561311430188

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการรับมือและป้องกันโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่กำลังระบาดและแพร่กระจายในฟาร์มเลี้ยงสุกรประเทศเพื่อนบ้านว่า ได้ดำเนินการป้องกันไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย โดยใช้มาตรการเชิงรุกมาต่อเนื่องในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตนมั่นใจเอาอยู่ เพราะมีมาตรการป้องกันมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น ห้ามนำเข้าสุกรทุกชนิดทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร การเข้มงวดตรวจสอบของด่านตรวจทุกด่านทั้งทางบก ทางน้ำ และท่าอากาศยาน รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญโรคสุกรมาร่วมตรวจสุกรตามฟาร์มต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด ก่อนหน้านี้ ครม. ได้เห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ซึ่งมีการระบาดจากจีน สู่เวียดนาม เข้ากัมพูชา และล่าสุด สปป.ลาว โรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุกร หากติดเชื้อไวรัสพาหะ อัตราการตายของสุกรเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องเตรียมพร้อมเต็มที่ป้องกันความเสียหายต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่ามหาศาล
 
 
นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแม้ไม่ได้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกร ทั้งนี้แผนเตรียมความพร้อมได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาจัดทำทั้งภาคเอกชน นักวิชาการ จัดให้มีคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ภาคสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และภาคเอกชน แผนเตรียมความพร้อมทั้งในระยะเผชิญเหตุการณ์ระบาด การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีการระบาด โดยมีมาตรการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ส่วนระยะภายหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาดนั้นสามารถฟื้นฟูเพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่สภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ลดปัญหาการเกิดโรคอุบัติซ้ำ โดยครม.อนุมัติแผนใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรควงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 148,542,900 บาท ปีงบประมาณ 62 เป็นเงิน 53,604,900 บาท ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในปีงบประมาณ 63 เป็นเงิน 52,419,000 บาท และปีงบประมาณ 64 เป็นเงิน 42,519,000 บาท
 
ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเวลา 90 วัน หากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ยุติ จะประกาศขยายเวลาเพิ่มอีก 90 วัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างขึ้น.... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/716381