ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล