"กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต..ฝ่าวิกฤตโควิด 19"
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จิตอาสา สคบ.รวมพลังร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคเลือดน้อยลง จนเกิดภาวะวิกฤติการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ สคบ. ได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น นำโดยนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา สคบ. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย

 • Click to enlarge image 1035503.jpg
 • Click to enlarge image 1035507.jpg
 • Click to enlarge image 1035521.jpg
 • Click to enlarge image 1035522.jpg
 • Click to enlarge image 1036138.jpg
 • Click to enlarge image 1036139.jpg
 • Click to enlarge image 1036140.jpg
 • Click to enlarge image 1036141.jpg
 • Click to enlarge image 1036142.jpg
 • Click to enlarge image 1036143.jpg
 • Click to enlarge image 1036144.jpg
 • Click to enlarge image 1036145.jpg
 •  

ภาพกิจกรรมจากเพจ : ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย

https://www.facebook.com/260541607390273/posts/4154494601328268/?sfnsn=mo

กิจกรรม"แยกขวด ช่วยหมอ"
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ ชุด PPE นับเป็นเสื้อเกราะสำคัญที่จะช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่สำคัญควบคู่ไปกับการกำจัดขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น

          จึงได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ สคบ. มาช่วยคุณหมอกันค่ะ" โดยร่วมบริจาคขวดพลาสติกใส PET เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นเส้นใย ทอผ้าเคลือบสะท้อนน้ำตัดเป็นชุด PPE Level 2 ชนิดซักสะอาดใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง (Reusable PPE) และบริจาคให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน

       1631686426524

1631686462621

1631686487680

1011826

             เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตัวแทน สคบ.ได้รวบรวมและนำขวดพลาสติกใสไปบริจาคเป็นครั้งที่ 1 ที่จุด Dorp point ณ ศาลา....กรุงเทพ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับการนำขวดพลาสติกใสมาบริจาค

 

1009600

              เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ตัวแทน สคบ. ได้นำขวดพลาสติกใสไปบริจาคเป็นครั้งที่ 2 ณ จุด Drop point ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เพื่อนำไปผลิตชุด PPE ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ขาดแคลน

 

จุดบริจาคและรวบรวมขวดพลาสติกของ สคบ. บริเวณหน้าห้องน้ำชาย ชั้น 4 สคบ.

วิธีการก่อนทิ้งขวดพลาสติกใส :
➡️ เทน้ำที่เหลือในขวดพลาสติกใสทิ้งก่อนนะค่ะ
➡️ ถ้าขวดน้ำสกปรกล้างให้สะอาดก่อนทิ้งนะค่ะ
➡️ ดึงฉลากออก
➡️ บีบขวดพลาสติกให้แบนเพื่อลดพื้นที่

 

 

 

ที่มา
อ่านเพิ่มเติม ‘ภารกิจแยกขวด ช่วยหมอ’ https://bit.ly/3ygRnGg

ค้นหาจุด Drop Point ใกล้คุณ ที่นี่ https://bit.ly/3f38Uu1