กิจกรรม KM FORUM "DCONTROL INNOVATION" 29 มิถุนายน 2558