ในท้องที่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี