ในพื้นที่หมู่ที่ 9  บ้านดอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา