แจ้งยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการที่ได้รับงบประมาณจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563