แจ้งยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการที่ได้รับงบประมาณจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566