การดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า

คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

เรียน ปศุสัตว์เขตทุกเขต

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด