เอกสารประกวดราคาเลขที่ วด.3/2564(สคบ.) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564  เรื่องประกวดราคาซื้อยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam จำนวน 18,750 ขวด

ประกวดราคาซื้อยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam จำนวน 18,750 ขวด