ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สอบประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ดังนี้  รายชื่อคลิ๊ก