ความก้าวหน้าการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (31 มีนาคม)