จ้างซ่อมรถยนต์ 3 ฒฉ 3178 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน