127818

 

 

         วันที่​ 14​ มีนาคม​ 2562​ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​เป็นประธานเปิดงาน​โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ปีงบประมาณ​ 2562​ (Kick​ off) พร้อมด้วย​นายลักษณ์​ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ โดยมีนายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ กล่าวรายงาน​ ณ​ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์​ จังหวัดปทุมธานี​

นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมปศุสัตว์ปูพรมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า Kick Off ฉีดวัคซีนหมา-แมว ฟรีทั่วไทย พร้อมสร้างความตระหนักรู้ของผู้เลี้ยง “รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ” พาสุนัข-แมวฉีดวัคซีนทุกปี ตั้งเป้าปลอดโรคปี 63

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในต้นปี 2561 ที่มีแนวโน้มจะขยายเป็นวงกว้าง โดยช่วงต้นปีในระหว่าง ม.ค. – เม.ย. 2561 มีตัวอย่างในสัตว์เลี้ยงที่พบโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,121 ตัวอย่าง และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 12 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ทำให้สถานการณ์การเกิดโรคเริ่มคลี่คลายลงในปลายปี 2561 และปัจจุบันปี 2562 ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ของพี่น้องประชาชน ผู้เลี้ยงสัตว์ให้ “รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ” พาสุนัข-แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และมีการ Kick Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้ โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอย้ำว่า พี่น้องประชาชน อย่าลืม 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 ฉีดวัคซีนฟรีทั่วไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน มีเป้าหมายภายในปี 2563 ต้องไม่พบโรคทั้งในคนและในสัตว์ โดยได้ถอดบทเรียนในอดีต สิ่งที่ค้นพบ คือ เรื่องการกระจายวัคซีนลงในพื้นที่ไม่ทั่วถึงและขาดแคลนในบางพื้นที่ ได้แก้ไขโดยมีการบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนร่วมกันระหว่าง

สำนักงานปคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน ผู้นำเข้าวัคซีน พบว่า ในปีนี้มีความต้องการวัคซีนจำนวน 14.3 ล้านโด๊ส วัคซีนที่นำเข้ามามีจำนวน 14.9 ล้านโด๊ส ทำให้วัคซีนในปีนี้มีเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่ อีกทั้งได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ส่วนคุณภาพของวัคซีนนั้น มีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในภาคสนาม ภายหลังการฉีดวัคซีนโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า วัคซีนมีคุณภาพสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า ขอให้ประชาชนประสานขอรับบริการต่างๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน อีกทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข-แมว มีอาการน่าสงสัย ป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอพพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ หากท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์เลี้ยงของท่านจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และขอให้ระลึกไว้เสมอว่า “รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ” พาสุนัข-แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

"มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019"

ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

 

2562 05 31 004

 

       วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอ่านสารแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบ ๗๗ ปี พร้อมมอบรางวัลผลงานดีเด่น จำนวน 89 รางวัล และ เปิดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยในการจัดงานทั้ง ๓ วัน กำหนดให้เป็นวัน Meat Day Milk Day และ Eggs Day ผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้จากการจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ด้านปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร พบกับการประชุมเสวนาวิชาการ ๓ เรื่องสำคัญ สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ "กะเทาะเปลือก ASF , โอกาสในวิกฤต "เรื่องใกล้ตัวกับโรคพิษสุนัขบ้า"เรื่อง "โคเนื้อไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก" การจับคู่ธุรกิจ การสาธิตปรุงอาหาร ตลอดจนรับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันฟรี พร้อมจับจ่ายซื้อสินค้าด้านปศุสัตว์ในราคาย่อมเยา สุดท้ายได้พบกับศิลปินชื่อดังโชว์มินิคอนเสิร์ตทุกวัน

      ทั้งนี้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการหยุดโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญคือ (*)การฉีดวัคซีนป้องกัน(*) กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนท่านที่มีสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  • (!)ฟรี( !)ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • รับจำนวนจำกัดวันละ 1000 ตัว
  • เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน 9:00 น. - 15:00 น.

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม , สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

Big cleaning day 61 ๑๙๐๓๐๒ 0019

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2019