ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปี 2562