เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

เรียน ปศุสัตว์เขตทุกเขต

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด