เตือนภัยการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ในประเทศเพื่อนบ้าน และเน้นย้ำมาตรการที่เกี่ยวข้อง