แจ้งยืนยันยอดการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2567

ระบบรายงานการจ้างจะเปิดให้ลงบันทึกข้อมูลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567