ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2567