1035522

"กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต..ฝ่าวิกฤตโควิด 19"
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จิตอาสา สคบ.รวมพลังร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคเลือดน้อยลง จนเกิดภาวะวิกฤติการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ สคบ. ได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น นำโดยนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา สคบ. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย

ภาพกิจกรรมจากเพจ : ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย

https://www.facebook.com/260541607390273/posts/4154494601328268/?sfnsn=mo